تجهیزات آبیاری و سم پاشی

نمایش 1–32 از 73 نتیجه

شیر بست ابتدایی به تیپ - لوله 16

شیر بست ابتدایی به تیپ – لوله 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب لی فلت به تیپ - لوله 16

شیر انشعاب لی فلت به تیپ – لوله 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

سه راهی بست ابتدایی به تیپ

سه راهی بست ابتدایی به تیپ

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر لوله 16 به لوله 16 میلیمتر

شیر لوله 16 به لوله 16 میلیمتر

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

رابط لی فلت به تیپ

رابط لی فلت به تیپ

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

رابط تیپ به تیپ پلیمری مقاوم

رابط تیپ به تیپ

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

رابط لوله 16 بست ابتدایی به تیپ/لوله 16

رابط لوله 16 بست ابتدایی به تیپ/لوله 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

رابط لی فلت به لوله 16

رابط لی فلت به لوله 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

رابط بست ابتدایی به تیپ

رابط بست ابتدایی به تیپ

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

درپوش انشعاب لی فلت

درپوش انشعاب لی فلت

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

دریپر بین خط 4-8 LH

دریپر بین خط 4-8 LH

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

درپوش پلی اتیلن با کیفیت بالا

درپوش پلی اتیلن

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

زانو مساوی پلی اتیلن مقاوم در برابر ضربه

زانو مساوی پلی اتیلن

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

رابط مساوی پلی اتیلن با مقاومت بالا

رابط مساوی پلی اتیلن

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

سر شیلنگی پلیمری با کیفیت

سر شیلنگی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب سه راهی 16 *لی فلت* 16

شیر انشعاب سه راهی 16 *لی فلت* 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر توپی 63*63 پلیمری

شیر توپی 63*63

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر ویفری 5 با دسته فلزی مقاوم

شیر ویفری 5

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر ویفری 4 با دسته فلزی

شیر ویفری 4

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

سر شیلنگی لیبل دار با مقاومت بالا در برابر فشار آب

سر شیلنگی لیبل دار

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

رابط بست ابتدایی 5.8*16 با مقاومت بالا

رابط بست ابتدایی 5.8*16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

رابط لوله 12*16 مقاوم در برابر ضربه

رابط لوله 12*16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

رابط تیپ به تیپ 16*17

رابط تیپ به تیپ 16*17

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

سه راه قطره چکان تنظیمی پلیمری

سه راه قطره چکان تنظیمی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر توپی 2 نر*2 مادهبا مقاومت بالا

شیر توپی 2 نر*2 ماده

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر توپی دسته فلزی 2 نر*2 ماده

شیر توپی دسته فلزی 2 نر*2 ماده

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب سه راهی 17 * لی فلت * 17

شیر انشعاب سه راهی 17 * لی فلت * 17

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب تیپ 16*17 با مقاومت بالا

شیر انشعاب تیپ 16*17

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب لوله 20*3.4 مقاوم در برابر فشار آب

شیر انشعاب لوله 20*3.4

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر تخلیه هوا پلیمری با کیفیت

شیر تخلیه هوا

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

درپوش انتهایی تیپ 17

درپوش انتهایی تیپ 17

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

رابط تیپ 17*17 مفاوم در برابر ضربه و فشار آب

رابط تیپ 17*17

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin