تجهیزات مصرفی

نمایش 1–32 از 102 نتیجه

لوپ استاندارد پلاستیکی

لوپ استاندارد پلاستیکی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

پیپت پاستور اکسترا

پیپت پاستور اکسترا

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

پخش کننده کروی شکل

پخش کننده کروی شکل

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

پیپت پاستور مدرج در سایز های مختلف

پیپت پاستور مدرج

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

پخش کننده T شکل مقاوم در برابر اتوکلاو

پخش کننده T شکل

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلاستجو

پی ست با درب و نازل یکپارچه لیبل دار

پی ست با درب و نازل یکپارچه لیبل دار

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

پی ست با درب و نازل یکپارچه

پی ست با درب و نازل یکپارچه

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

کاپ دارویی مدرج آزمایشگاهی

کاپ دارویی مدرج

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

بشر پلاستیکی دسته دار

بشر پلاستیکی دسته دار

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

پیپت شور و بورت شور اتوماتیک پلاستیکی

پیپت شور و بورت شور اتوماتیک پلاستیکی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

سینی تزریقات و پانسمان

سینی تزریقات و پانسمان

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

سینی نمونه برداری و حمل نمونه

سینی نمونه برداری و حمل نمونه

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

لوله مخروطی پلی پروپیلن

لوله مخروطی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

رک پازلی پلی پروپیلن

رک پازلی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

جعبه نوک سمپلر با درب شفاف

جعبه نوک سمپلر

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

جعبه میکروتیوب

جعبه میکروتیوب

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

جعبه میکروتیوب ترکیبی

جعبه میکروتیوب ترکیبی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

جعبه کرایو کشویی با درب شفاف

جعبه کرایو

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

سبد رنگ آمیزی آزمایشگاهی دسته دار

سبد رنگ آمیزی آزمایشگاهی دسته دار

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

جار رنگ آمیزی آزمایشگاهی

جار رنگ آمیزی آزمایشگاهی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

ست رنگ آمیزی آزمایشگاهی

ست رنگ آمیزی آزمایشگاهی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

جعبه قرص پلاستیکی روزانه

جعبه قرص پلاستیکی روزانه

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

جعبه قرص پلاستیکی روزانه هفتگی

جعبه قرص پلاستیکی روزانه هفتگی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

جعبه قرص پلاستیکی هفتگی

جعبه قرص پلاستیکی هفتگی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

فایل تیشوکاست پلاستیکی کشویی

فایل تیشوکاست

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

فایل بلوک پزشکی بیمارستانی

فایل بلوک

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

فایل لام کشویی پلاستیکی

فایل لام

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

لاباکس پلاستیکی

لاباکس

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

کیف یونیورسال

کیف یونیورسال

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

کیف کمک های اولیه

کیف کمک های اولیه

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

پایه سمپلر گردان 6 شاخه

پایه سمپلر گردان 6 شاخه

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

استند سمپلر 5 خانه آزمایشگاهی

استند سمپلر 5 خانه

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin