رک، جای لام، ظروف نمونه برداری

نمایش دادن همه 29 نتیجه

favorite_border
رک پازلی پلی پروپیلن

رک پازلی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
تک رک کرایو درب دار

تک رک کرایو

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
رک حمل نمونه پلی پروپیلنی

رک حمل نمونه

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
رک مگامیکس کشویی

رک مگامیکس

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
رک نگهدارنده لوله مخروطی

رک نگهدارنده لوله مخروطی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
استند پیپت و ترمومتر طبقاتی

استند پیپت و ترمومتر

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
جا لوله ای اپندورف پایه دار

جا لوله ای اپندورف

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
جا لوله ای فالکون طبقه بندی شده

جا لوله ای فالکون

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
جا لوله ای ساده

جا لوله ای ساده

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
جا لوله ای یونیورسال با تعداد خانه های ایده آل

جا لوله ای یونیورسال

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
جا لوله ای مولتی رک

جا لوله ای مولتی رک

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
جا لوله ای T3 طبقاتی پایه دار

جا لوله ای T3

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
جای لام شیار دار

جای لام شیار دار

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
رک چرخان پلی پروپیلن

رک چرخان پلی پروپیلن

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
سینی رنگ آمیزی با جای لام شیار دار

سینی رنگ آمیزی با جای لام شیار دار

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
سینی برش بافت

سینی برش بافت

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
بلوک پردازش بافت (تیشوکاست) بدون ‌درب

بلوک پردازش بافت (تیشوکاست) بدون ‌درب

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
بلوک پردازش بافت (تیشوکاست) درب ‌دار

بلوک پردازش بافت (تیشوکاست) درب ‌دار

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
فولدر لام گوده دار درب دار

فولدر لام یک و دو خانه

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
لام گوده دار سرولوژی مقاوم در برابر شوینده های خورنده

لام گوده دار سرولوژی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
لام گوده دار سرولوژی سفید

لام گوده دار سرولوژی سفید

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
ظرف جمع آوری ادرار 24 ساعته

ظرف جمع آوری ادرار 24 ساعته

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
قوطی مدفوع قاشقک دار (قوطی استول)

قوطی مدفوع قاشقک دار (قوطی استول)

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
لوله نمونه برداری قاشقک دار

لوله نمونه برداری قاشقک دار

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
لوله آزمایش CBC

لوله آزمایش CBC

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
لوله گاماکانتر

لوله گاماکانتر

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
لوله آزمایش ساده

لوله آزمایش ساده

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
بیوجار پلی پروپیلن در دار

بیوجار

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس

favorite_border
ظرف حمل نمونه پاتولوژی

ظرف حمل نمونه پاتولوژی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پل ایده ‌آل پارس