تجهیزات کشاورزی، باغداری، گلخانه

نمایش 1–32 از 252 نتیجه

favorite_border
نوار آبیارى قطره اى

نوار آبیارى قطره اى mm16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
گلدان پلاستیکی بالکن

گلدان پلاستیکی بالکن کد B739

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
گلدان پلاستیکی کشیده

گلدان پلاستیکی کشیده کد B711

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
گلدان پلاستیکی بیضی

گلدان پلاستیکی بیضی کد B710

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
گلدان پلاستیکی دایره ای

گلدان پلاستیکی دایره ای کد B734

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
گلدان پلاستیکی گرد

گلدان پلاستیکی گرد کد B735

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سینى کشت نشاء

سینى کشت نشاء کد B413

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سینى کشت نشاء

سینى کشت نشاء کد B414

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سینى کشت نشاء

سینى کشت نشاء کد B410

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سینى کشت نشاء

سینى کشت نشاء کد B411

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سینى کشت نشاء

سینى کشت نشاء کد B412

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سبد میوه پلاستیکی

سبد میوه پلاستیکی کد B422

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سبد 115 لیتری

سبد 115 لیتری مدل T102

addتماس بگیرید

storeفروشنده : سهند پلاستیک کاوش

favorite_border
سبد 400 لیتری

سبد 400 لیتری مدل T106

addتماس بگیرید

storeفروشنده : سهند پلاستیک کاوش

favorite_border
سبد 45 لیتری

سبد 45 لیتری مدل T105

addتماس بگیرید

storeفروشنده : سهند پلاستیک کاوش

favorite_border
سبد 40 لیتری

سبد 40 لیتری مدل T104-B

addتماس بگیرید

storeفروشنده : سهند پلاستیک کاوش

favorite_border

سبد 25 کیلوگرمی مدل 5001

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلاستیران

favorite_border
سبد 25 کیلویی

سبد 25 کیلویی مدل 880

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلاستیران

favorite_border
سبد میوه 12 کیلویی

سبد میوه 12 کیلویی می ماس مدل 1035

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلاستیران

favorite_border
سبد حمل میوه 15 کیلویی

سبد حمل میوه 15 کیلویی مدل 580

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلاستیران

favorite_border
سبد میوه 10 کیلویی

سبد میوه 10 کیلویی مدل 480

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلاستیران

favorite_border
سبد میوه 14 کیلویی

سبد میوه 14 کیلویی مدل 180

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلاستیران

favorite_border
سبد میوه 15 کیلویی

سبد میوه 15 کیلویی مدل 380

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلاستیران

favorite_border
سبد 200 لیتری

سبد 200 لیتری چراخدار مدل T101

addتماس بگیرید

storeفروشنده : سهند پلاستیک کاوش

favorite_border
اتصال نر

اتصال نر 1/2*20

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی مهر اتصال سپاهان

favorite_border
اتصال ماده

اتصال ماده سایز 1/2*20

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی مهر اتصال سپاهان

favorite_border
شیر تیپ به تیپ

شیر تیپ به تیپ

addتماس بگیرید

storeفروشنده : مهر اتصال صفاهان

favorite_border
شیر 16 به 16

شیر 16 به 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : مهر اتصال صفاهان

favorite_border
رابط لی فلت به تیپ

رابط لی فلت به تیپ

addتماس بگیرید

storeفروشنده : مهر اتصال صفاهان

favorite_border
رابط تیپ به 16

رابط تیپ به 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : مهر اتصال صفاهان

favorite_border
شیر لی فلت به تیپ

شیر لی فلت به تیپ

addتماس بگیرید

storeفروشنده : مهر اتصال صفاهان

favorite_border
شیر 16 به 1/2

شیر 16 به 1/2

addتماس بگیرید

storeفروشنده : مهر اتصال صفاهان