بطری ترشی، جار غذایی

نمایش دادن همه 17 نتیجه

favorite_border
بطری پت جار 950 گرم

بطری پت جار 950 گرم

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border
بطری پت کنیک ۴۵۰ سی سی

بطری پت کنیک ۴۵۰ سی سی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border
بطری پت مکعبی ۴۶۰ سی سی

بطری پت مکعبی ۴۶۰ سی سی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border
ظرف جار پت 200 سی سی

ظرف جار پت 200 سی سی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border
ظرف جار پت 950 گرمی

ظرف جار پت 950 گرمی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border
دبه پلاستیکی 3.5 کیلو تولید شرکت گلستان پلاستیک کرج

دبه پلاستیکی 3.5 کیلو

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border
دبه پلاستیکی 3 کیلویی ماست تولید شرکت گلستان پلاستیک کرج

دبه پلاستیکی 3 کیلویی ماست

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border
ظرف جار پت 980 سی سی شرکت گلستان پلاستیک کرج

بطری جار 982

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border
دبه پلاستیکی 8 کیلویی تولید شرکت گلستان پلاستیک کرج

دبه پلاستیکی 8 کیلویی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border
بطری جار مکعبی 1500 سی سی شرکت گلستان پلاستیک کرج

بطری جار مکعبی 1500 سی سی

حداقل سفارش‌: 15000 عدد

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border
ظرف پت جار 3 کیلویی شرکت گلستان پلاستیک کرج

ظرف پت جار 3 کیلویی

حداقل سفارش‌: 10000 عدد

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border
ظرف جار پت 980 سی سی شرکت گلستان پلاستیک کرج

ظرف جار پت 980 سی سی

حداقل سفارش‌: 10000 عدد

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border
دبه پلاستیکی 3 کیلویی

دبه پلاستیکی 3 کیلویی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border
جار پت 3 کیلویی شرکت گلستان پلاستیک کرج

جار پت 3 کیلویی

حداقل سفارش‌: 10000 عدد

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border

ظرف پت جار 2 کیلویی

حداقل سفارش‌: 10000 عدد

addتماس بگیرید

storeفروشنده : گلستان پلاستیک کرج

favorite_border

جار پت 2 کیلویی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلیمر پیشه جنوب

favorite_border

جار 10 کیلویی طلایی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلیمر پیشه جنوب