شیرآلات

نمایش دادن همه 25 نتیجه

favorite_border
شیر تیپ به تیپ

شیر تیپ به تیپ

addتماس بگیرید

storeفروشنده : مهر اتصال صفاهان

favorite_border
شیر 16 به 16

شیر 16 به 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : مهر اتصال صفاهان

favorite_border
شیر لی فلت به تیپ

شیر لی فلت به تیپ

addتماس بگیرید

storeفروشنده : مهر اتصال صفاهان

favorite_border
شیر 16 به 1/2

شیر 16 به 1/2

addتماس بگیرید

storeفروشنده : مهر اتصال صفاهان

favorite_border

شیر لی فلت به 1/2

addتماس بگیرید

storeفروشنده : مهر اتصال صفاهان

favorite_border
شیر یک طرفه پلاستیکی با مقاومت بالا

شیر یک طرفه پلاستیکی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اینگل

favorite_border
شیر بست ابتدایی به تیپ - لوله 16

شیر بست ابتدایی به تیپ – لوله 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
شیر انشعاب لی فلت به تیپ - لوله 16

شیر انشعاب لی فلت به تیپ – لوله 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
شیر لوله 16 به لوله 16 میلیمتر

شیر لوله 16 به لوله 16 میلیمتر

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
شیر انشعاب سه راهی 16 *لی فلت* 16

شیر انشعاب سه راهی 16 *لی فلت* 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر ویفری 5 با دسته فلزی مقاوم

شیر ویفری 5

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر ویفری 4 با دسته فلزی

شیر ویفری 4

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر توپی 2 نر*2 مادهبا مقاومت بالا

شیر توپی سایز 2*2 دو طرف نر و ماده 

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر توپی دسته فلزی 2 نر*2 ماده

شیر توپی سایز 2*2 دو طرف نر و ماده 

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر انشعاب سه راهی 17 * لی فلت * 17

شیر انشعاب سه راهی 17 * لی فلت * 17

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر انشعاب تیپ 16*17 با مقاومت بالا

شیر انشعاب تیپ 16*17

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر انشعاب لوله 20*3.4 مقاوم در برابر فشار آب

شیر انشعاب لوله 20*3.4

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر تخلیه هوا پلیمری با کیفیت

شیر تخلیه هوا

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر انشعاب لوله 16*16

شیر انشعاب لوله 16*16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر انشعاب تیپ 17*17 مدل سیناب

شیر انشعاب تیپ 17*17 مدل سیناب

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر انشعاب تیپ 17*3/4 مدل سیناب

شیر انشعاب تیپ 17*3/4 مدل سیناب

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر انشعاب لوله 20*20 مدل سیناب

شیر انشعاب لوله 20*20 مدل سیناب

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر خودکار 1 اینچ و کلید شیر خودکار سایز 1

شیر خودکار 1 اینچ و کلید شیر خودکار سایز 1

addتماس بگیرید

storeفروشنده : الوند مکش

favorite_border
شیر خودکار 1 اینچ و کلید شیر خودکار سایز شماره 2

شیر خودکار 1 اینچ و کلید شیر خودکار سایز شماره 2

addتماس بگیرید

storeفروشنده : الوند مکش

favorite_border
شیر خودکار 1 اینچ و کلید شیر خودکار سایز شماره 11/2ایز 11/2

شیر خودکار 1 اینچ و کلید شیر خودکار سایز شماره 11/2

addتماس بگیرید

storeفروشنده : الوند مکش