رابط و اتصالات، شیر، درپوش

نمایش 1–32 از 67 نتیجه

favorite_border
کمربند لوله با انشعاب برنجی سایز 1*100

کمربند لوله با انشعاب برنجی سایز 1/2*110

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی رود اتصال

favorite_border
کمربند لوله با انشعاب برنجی سایز 1*100

کمربند لوله با انشعاب برنجی سایز 1*100

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی رود اتصال

favorite_border
کمربند لوله با انشعاب برنجی سایز 1*100

کمربند لوله با انشعاب برنجی سایز 2*150

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی رود اتصال

favorite_border
کمربند لوله با انشعاب برنجی سایز 1*100

کمربند لوله با انشعاب برنجی سایز 1/2*150

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی رود اتصال

favorite_border
کمربند با انشعاب برنجی سایز 1/2*140

کمربند با انشعاب برنجی سایز 1/2*140

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی رود اتصال

favorite_border
کمربند با انشعاب برنجی سایز 1/2*140

کمربند با انشعاب برنجی سایز 1/2*90

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی رود اتصال

favorite_border
کمربند با انشعاب برنجی سایز 1/2*140

کمربند با انشعاب برنجی سایز 1/2*40

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی رود اتصال

favorite_border
اتصالات ماده پیچی سایز "1/4*40

اتصالات ماده پیچی سایز “1/4*40

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی رود اتصال

favorite_border
شیر بست ابتدایی به تیپ - لوله 16

شیر بست ابتدایی به تیپ – لوله 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
شیر انشعاب لی فلت به تیپ - لوله 16

شیر انشعاب لی فلت به تیپ – لوله 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
سه راهی بست ابتدایی به تیپ

سه راهی بست ابتدایی به تیپ

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
شیر لوله 16 به لوله 16 میلیمتر

شیر لوله 16 به لوله 16 میلیمتر

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
رابط لی فلت به تیپ

رابط لی فلت به تیپ

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
رابط تیپ به تیپ پلیمری مقاوم

رابط تیپ به تیپ

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
رابط لوله 16 بست ابتدایی به تیپ/لوله 16

رابط لوله 16 بست ابتدایی به تیپ/لوله 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
رابط لی فلت به لوله 16

رابط لی فلت به لوله 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
رابط بست ابتدایی به تیپ

رابط بست ابتدایی به تیپ

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
درپوش انشعاب لی فلت

درپوش انشعاب لی فلت

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
دریپر بین خط 4-8 LH

دریپر بین خط 4-8 LH

addتماس بگیرید

storeفروشنده : اتصالات پلیمری تیران

favorite_border
سه راه ماده پلی اتیلن

سه راه ماده پلی اتیلن

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی مهر اتصال سپاهان

favorite_border
درپوش پلی اتیلن با کیفیت بالا

درپوش پلی اتیلن

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی مهر اتصال سپاهان

favorite_border
زانو مساوی پلی اتیلن مقاوم در برابر ضربه

زانو مساوی پلی اتیلن

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی مهر اتصال سپاهان

favorite_border
رابط مساوی پلی اتیلن

رابط مساوی پلی اتیلن

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلی مهر اتصال سپاهان

favorite_border
سر شیلنگی پلیمری با کیفیت

سر شیلنگی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر انشعاب سه راهی 16 *لی فلت* 16

شیر انشعاب سه راهی 16 *لی فلت* 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر توپی 63*63 پلیمری

شیر توپی 63*63

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر ویفری 5 با دسته فلزی مقاوم

شیر ویفری 5

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
شیر ویفری 4 با دسته فلزی

شیر ویفری 4

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
سر شیلنگی لیبل دار با مقاومت بالا در برابر فشار آب

سر شیلنگی لیبل دار

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
رابط بست ابتدایی 5.8*16 با مقاومت بالا

رابط بست ابتدایی 5.8*16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
رابط لوله 12*16 مقاوم در برابر ضربه

رابط لوله 12*16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم

favorite_border
رابط تیپ به تیپ 16*17

رابط تیپ به تیپ 16*17

addتماس بگیرید

storeفروشنده : آبافرین سیستم