تجهیزات شهرسازی، راهداری، ترافیکی

نمایش دادن همه 27 نتیجه

favorite_border
سطل زباله شهری مکانیزه 1100 لیتری

سطل زباله شهری مکانیزه 660 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله بازیافت شهری

سطل زباله بازیافت شهری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله تفکیک از مبدا 80 لیتری

سطل زباله تفکیک از مبدا 80 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل بازیافت 50 لیتری

سطل بازیافت 50 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله 7 لیتری

سطل زباله 7 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله 30 لیتری

سطل زباله 30 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله چرخدار 240 لیتری

سطل زباله چرخدار 240 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله دمپر دار 120 لیتری

سطل زباله دمپر دار 60 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله خیابانی 60 لیتری

سطل زباله خیابانی 60 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله اداری

سطل زباله اداری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل بازیافت 30 لیتری

سطل بازیافت 30 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله خیابانی

سطل زباله خیابانی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله شهری 40 لیتری

سطل زباله شهری 40 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله اداری

سطل زباله اداری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله دمپر دار 120 لیتری

سطل زباله دمپر دار 120 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله خیابانی و پارکی

سطل زباله خیابانی و پارکی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل تفکیک زباله شهری مکانیزه 240 لیتری

سطل تفکیک زباله شهری مکانیزه 240 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله شهری مکانیزه 1100 لیتری

سطل زباله شهری مکانیزه 1100 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : بارز پلاستیک تهران

favorite_border
سطل زباله شهری 1100 لیتری با درب اهرمی

سطل زباله شهری 1100 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : ایران ‌پاش

favorite_border
سطل زباله شهری 500 لیتری با درب اهرمی پدالی

سطل زباله شهری 500 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : ایران ‌پاش

favorite_border
سطل زباله شهری 400 لیتری با شاسی با درب پدالی

سطل زباله شهری 400 لیتری با شاسی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : ایران ‌پاش

favorite_border
سطل زباله شهری 300 لیتری

سطل زباله شهری 300 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : ایران ‌پاش

favorite_border
جدا کننده پلاستیکی ترافیکی مقاوم در برابر فشار وزن بالا

جدا کننده پلاستیکی ترافیکی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : ایران ‌پاش

favorite_border
استوانه ایمنی ساده مقاوم در برابر فشار وزن بالا

استوانه ایمنی ساده

addتماس بگیرید

storeفروشنده : ایران ‌پاش

favorite_border
مخروط ایمنی پلاستیکی مقاوم در برابر فشار وزن بالا

مخروط ایمنی پلاستیکی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : ایران ‌پاش

favorite_border
مخزن شن و نمک پلاستیکی ضد زنگ

مخزن شن و نمک

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلاستجو

favorite_border
مخزن شن و نمک 400 لیتری در دار

مخزن شن و نمک 400 لیتری

addتماس بگیرید

storeفروشنده : پلاستجو