شیر بست و لوله پلیمری

مشاهده همه 18 نتیجه

شیر یک طرفه پلاستیکی با مقاومت بالا

شیر یک طرفه پلاستیکی

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر بست ابتدایی به تیپ - لوله 16

شیر بست ابتدایی به تیپ – لوله 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب لی فلت به تیپ - لوله 16

شیر انشعاب لی فلت به تیپ – لوله 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر لوله 16 به لوله 16 میلیمتر

شیر لوله 16 به لوله 16 میلیمتر

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب سه راهی 16 *لی فلت* 16

شیر انشعاب سه راهی 16 *لی فلت* 16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر توپی 63*63 پلیمری

شیر توپی 63*63

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر ویفری 5 با دسته فلزی مقاوم

شیر ویفری 5

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر ویفری 4 با دسته فلزی

شیر ویفری 4

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر توپی 2 نر*2 مادهبا مقاومت بالا

شیر توپی 2 نر*2 ماده

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر توپی دسته فلزی 2 نر*2 ماده

شیر توپی دسته فلزی 2 نر*2 ماده

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب سه راهی 17 * لی فلت * 17

شیر انشعاب سه راهی 17 * لی فلت * 17

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب تیپ 16*17 با مقاومت بالا

شیر انشعاب تیپ 16*17

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب لوله 20*3.4 مقاوم در برابر فشار آب

شیر انشعاب لوله 20*3.4

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر تخلیه هوا پلیمری با کیفیت

شیر تخلیه هوا

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب لوله 16*16

شیر انشعاب لوله 16*16

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب تیپ 17*17 مدل سیناب

شیر انشعاب تیپ 17*17 مدل سیناب

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب تیپ 17*3/4 مدل سیناب

شیر انشعاب تیپ 17*3/4 مدل سیناب

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin

شیر انشعاب لوله 20*20 مدل سیناب

شیر انشعاب لوله 20*20 مدل سیناب

addتماس بگیرید

storeفروشنده : armin