پیرکس پلاستیکی

نمایش دادن همه 7 نتیجه

favorite_border
پیرکس پلاستیکی بیضی

پیرکس پلاستیکی بیضی – 373

addتماس بگیرید

storeفروشنده : صنایع پلاستیکی کوهسار

favorite_border
پیرکس پلاستیکی بزرگ مقاوم در برابر حرارت

پیرکس پلاستیکی بزرگ – 369

addتماس بگیرید

storeفروشنده : صنایع پلاستیکی کوهسار

favorite_border
پیرکس پلاستیکی متوسط با مقاومت در برابر حرارت

پیرکس پلاستیکی متوسط – 370

addتماس بگیرید

storeفروشنده : صنایع پلاستیکی کوهسار

favorite_border
پیرکس پلاستیکی کوچک

پیرکس پلاستیکی کوچک – 372

addتماس بگیرید

storeفروشنده : صنایع پلاستیکی کوهسار

favorite_border
پیرکس کبابی کوچک مقاوم در برابر حرارت

پیرکس کبابی کوچک – 368

addتماس بگیرید

storeفروشنده : صنایع پلاستیکی کوهسار

favorite_border
پیرکس کبابی بزرگ مقاوم در برابر حرارت

پیرکس کبابی بزرگ – 367

addتماس بگیرید

storeفروشنده : صنایع پلاستیکی کوهسار

favorite_border
ظرف پیرکس طلقی درب دار

ظرف پیرکس طلقی درب دار – 374

addتماس بگیرید

storeفروشنده : صنایع پلاستیکی کوهسار