ثبت نام در پنل تامین کنندگان پلاستجو

1
ثبت اطلاعات
2
تایید حساب کاری
3
قرارداد همکاری
4
انتخاب پلن

جواز کسب و یا مدرکی که ثابت کند شما در این زمینه فعالیت دارید

تایید کاربری

کد تایید به شماره ارسال شد .

تایید حساب کاربری
خدمات کسب و کارهای نوپا کسب و کارهای کوچک کسب و کارهای بزرگ
دسته بندی معرفی خدمات 1 5 نامحدود
دریافت استعلام روزانه 1 5 نامحدود
درج محصول 5 20 نامحدود
درج تصویر محصول 1 5 12
حمل رایگان
پنل اختصاصی فروشگاهی
قابلیت عودت کالا
اولویت نمایش کالا/خدمت
معرفی در شبکه های اجتماعی
نشان تایید تولید کننده
پیشنهاد موارد مشابه
تبلیغات محتوایی
کمیسیون 19 درصد 19 درصد 19 درصد 9 درصد 9 درصد 9 درصد 4 درصد 4 درصد 4 درصد
وجه التزام رایگان رایگان رایگان 21,000,000 تومان 14,000,000 تومان 14,000,000 تومان 75,000,000 تومان 49,000,000 تومان 49,000,000 تومان
بازگشت به مرحله قبل انتخاب انتخاب انتخاب

نکات